EQUIP D'ALARMA A 12V. PER AUTOCARAVANES, EMBARCACIONS, ETC

Equip d'alarma a 12 volts, per a vehicles recreatius com Autocaravanes, caravanes,embarcacions i vehicles de transport.