La millor Seguretat per cada tipus de negoci

ALARMES PER NEGOCIS image
ALARMES VIA RADIO I CABLEJADES AMB GRAU 2 I CABLEJADES AMB GRAUS 3 I 4 PER:
 • Estancs
 • Administracions de loteria
 • Armeries 
 • Joieries
 • Botigues
 • Despatxos
 • Farmàcies
Fem estudi segons les vostres necessitats.

Els sistemes d'alarma per a negocis i indústria són dispositius dissenyats per garantir la seguretat de les empreses i instal·lacions industrials mitjançant la detecció i la resposta immediata a possibles amenaces o incidents. Aquesta classe de sistemes ofereix diverses funcionalitats per protegir els actius, les persones i la informació vital de les empreses. A continuació, es detallen algunes de les característiques més comunes dels sistemes d'alarma per a aquest entorn:

 1. Detecció de intrusió: Utilitzen sensors de moviment, detectors de vidre trencat i altres dispositius per alertar en cas d'intrusió no autoritzada a l'espai protegit.
 2. Detecció de foc: Inclouen sensors de fum, calor o gas per detectar possibles incendis. Això permet una resposta ràpida per evitar danys importants i protegir les persones que es troben a les instal·lacions.
 3. Vigilància de vídeo: Integren càmeres de seguretat per a la supervisió visual de zones crítiques. Aquesta funcionalitat pot ser utilitzada per monitorar activitats, revisar incidents i proporcionar proves visuals.
 4. Control d'accés: Gestiona l'accés a les diferents àrees de la empresa mitjançant targetes d'accés, codis PIN o altres mètodes d'autenticació. Això permet limitar l'accés a zones específiques només a personal autoritzat.
 5. Sensors de gas: Permeten la detecció de possibles fuites de gas a les instal·lacions industrials, alertant sobre situacions perilloses i evitant riscos d'explosions o intoxicacions.
 6. Monitoratge ambiental: Inclou sensors que controlen les condicions ambientals, com temperatura i humitat, per prevenir danys a equips sensibles o garantir un entorn de treball òptim.
 7. Sistema de notificació: En cas de detecció d'una amenaça o incident, els sistemes d'alarma envien notificacions immediates als responsables de la seguretat o a les forces de l'ordre per a una resposta ràpida.
 8. Autonomia: Molts sistemes d'alarma estan dissenyats per ser autònoms i disposen de fonts d'alimentació de reserva, com bateries, per garantir la seva operativitat durant fallades elèctriques.
 9. Integració amb altres sistemes: Són compatibles amb altres sistemes de seguretat i tecnologies, com sistemes de gestió de la seguretat, per proporcionar una solució completa i coordinada.
 10. Registre i informes: Mantenen registres detallats dels esdeveniments i ofereixen informes per analitzar incidents passats i millorar la seguretat.
L'ús d'aquests sistemes ajuda a les empreses i instal·lacions industrials a prevenir pèrdues, protegir la seva propietat i assegurar-se que les persones que treballen dins de l'entorn laboral estiguin segures.