CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

Connexió permanent 24 hores amb policia, bombers i assistència mèdica. El sistema emet senyals a la Central Receptora de pànic, coacció, emergència, etc. Permet al seu torn controlar possibles talls de corrent, bateria baixa, revisió diària de l'estat del sistema, etc, de manera que vostè es trobi informat i el seu sistema de seguretat, operatiu en tot moment.

Llegeix més  

DIPÒSIT CUSTÒDIA DE CLAUS

Servei pel qual es dipositen les claus del client en un sobre lacrat i signat per ell i es custodia a la Central Receptora d’Alarmes, per poder ser utilitzades en cas d’intrusió pel vigilant que realitzi l’assistència al costat de les Forces de seguretat competents (Mossos d’Esquadra).

Llegeix més  

REVISIONS

Servei mitjançant el qual el nostre equip tècnic realitza la revisió del sistema de seguretat, amb la periodicitat acordada mitjançant contracte. Aquesta revisió té per objecte la verificació del correcte funcionament del sistema, així com la substitució de piles en cas que hi hagi aparells via ràdio. Cada revisió s’ha de registrar al llibre de revisions del client. En cas de detecció d'alguna anomalia, el tècnic informarà al client perquè prengui la decisió que consideri més oportuna.

Llegeix més