POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES Grup Adeur Sistemes de Seguretat, S.L. (Des d'ara GRUP ADEUR) segons conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament EU 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), informa l'usuari que a l'facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d'aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a GRUP ADEUR perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades remeses. La recollida i tractament de les dades de caràcter personal que vostè faciliti té com a finalitat el contacte amb l'interessat per via electrònica, correu ordinari o fax, per donar resposta a la seva petició i remetre-li informació sobre els serveis que ofereix GRUP ADEUR i que puguin ser del seu interès. I GRUP ADEUR ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la vulneració i violació o tractament no autoritzat de les dades de caràcter personal facilitades per l'interessat, tenint en compte la limitacions que presenta Internet. GRUP ADEUR manifesta el compromís de confidencialitat respecte a el tractament de les dades de caràcter personal proporcionades per l'interessat. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, portabilitat i oposició, pot dirigir-se a adeur@grupadeur.com