REVISIONSServei mitjançant el qual el nostre equip tècnic realitza la revisió del sistema de seguretat, amb la periodicitat acordada mitjançant contracte. 

Aquesta revisió té per objecte la verificació del correcte funcionament del sistema, així com la substitució de piles en cas que hi hagi aparells via ràdio. 

Cada revisió s’ha de registrar al llibre de revisions del client. 

En cas de detecció d'alguna anomalia, el tècnic informarà al client perquè prengui la decisió que consideri més oportuna.