CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

Connexió permanent 24 hores amb policia, bombers i assistència mèdica. El sistema emet senyals a la Central Receptora de pànic, coacció, emergència, etc. Permet al seu torn controlar possibles talls de corrent, bateria baixa, revisió diària de l'estat del sistema, etc, de manera que vostè es trobi informat i el seu sistema de seguretat, operatiu en tot moment.


La connexió permanent 24 hores amb policia, bombers i assistència mèdica és una característica crítica d'un sistema de seguretat complet. Aquesta connexió assegura una resposta immediata en situacions d'emergència. Algunes de les funcionalitats i avantatges d'aquest sistema inclouen:

 1. Ràpida Resposta a Emergències:

  • La connexió permanent amb les autoritats i els serveis d'emergència permet una resposta ràpida en cas d'alarma o situació crítica.
 2. Senyals d'Emergència Específics:

  • El sistema és capaç d'emetre senyals específics a la Central Receptora en diverses situacions, com pànic, coacció o altres emergències, proporcionant informació detallada sobre la naturalesa de la situació.
 3. Control de Possibles Talls de Corrent:

  • La supervisió contínua permet detectar i notificar possibles talls de corrent, assegurant-se que el sistema de seguretat segueixi operatiu.
 4. Bateria Baixa i Manteniment:

  • Adverteix sobre bateries baixes o necessitats de manteniment, permetent una acció preventiva per mantenir la integritat del sistema.
 5. Revisió Diària de l'Estat del Sistema:

  • Realitza revisions diàries de l'estat del sistema per garantir que tots els components funcionin correctament.
 6. Informació en Temps Real:

  • Proporciona informació en temps real sobre l'estat del sistema i les activitats a la Central Receptora, mantenint als usuaris informats en tot moment.
 7. Autonomia en Cas de Pèrdua de Corrent:

  • En cas de tall de corrent, pot tenir una font d'alimentació de reserva, com bateries, per mantenir la funcionalitat del sistema.
 8. Assistència Mèdica:

  • La connexió amb els serveis d'assistència mèdica permet una resposta immediata en situacions d'emergència mèdica, augmentant la seguretat dels usuaris.
 9. Control Remot:

  • La capacitat de controlar el sistema de seguretat remotament ofereix flexibilitat i comoditat als usuaris.
 10. Seguretat 24/7:

  • Proporciona una vigilància constant, assegurant la seguretat de les persones i els béns en tot moment.

Aquesta integració completa de funcionalitats permet als usuaris gaudir d'un sistema de seguretat altament eficaç, que no només detecta i respon a les amenaces, sinó que també ofereix un control continu i informació detallada per a una gestió eficaç de la seguretat.