SISTEMES D'ALARMA CONTRAINCENDI ANALÒGIC

A continuació, es destaquen algunes característiques clau dels sistemes d'alarma contraincendi analògics:

· Detecció Analògica:

Utilitzen sensors analògics per mesurar amb precisió els nivells de fum i calor.

Permeten ajustar els llindars de detecció, proporcionant una resposta més personalitzada a les condicions de l'entorn.

· Centrals de Control:

Les centrals processen les dades analògiques dels sensors per determinar el nivell de risc d'incendi.

Proporcionen informació detallada sobre la ubicació i la intensitat de la detecció.

· Alerta i Notificació:

Activen alarmes sonores i visuals per alertar els ocupants sobre la presència de foc o fum.

Poden enviar notificacions a personal de seguretat o serveis d'emergència.

· Zonificació:

Divideixen l'àrea protegida en zones, permetent una localització més precisa de la amenaça d'incendi.

Faciliten la identificació de l'origen de la detecció per prendre accions immediates.

· Monitoratge Continu:

Realitzen autotests periòdics per assegurar-se que els sensors i el sistema estiguin operatius.

Proporcionen informació constant sobre l'estat del sistema.

· Interfície d'Usuari:

Ofereixen una interfície amigable per als usuaris per a la supervisió i el control del sistema.

Mostren informació detallada sobre els sensors, l'estat del sistema i les accions preses.

· Integració amb Altres Sistemes:

Poden integrar-se amb altres sistemes de seguretat, com control d'accés i sistemes de videovigilància.

Coordinen les respostes amb altres dispositius de seguretat per millorar la eficiència en situacions d'emergència.


Els sistemes d'alarma contraincendi analògics són una opció avançada i eficaç per garantir una detecció precisa i una resposta immediata en cas d'incendi, contribuint a la seguretat de les persones i els béns materials.