INSTAL·LACIONS CONVENCIONALS

DISPOSITIUS DE DETECCIÓ CONVENCIONAL. 

  • L'ús de detectors convencionals és molt freqüent en botigues, oficines, garatges, edificis, etc ... és a dir, a instal·lacions senzilles. 
  • Els dispositius més habituals són els detectors de fums, els termovelocimètrics i els detectors de barreres. 
  • Cada zona on està instal·lat el detector pot suportar fins a 20 detectors de dos fils i es poden agrupar fins a vuit zones. 
  • Les instal·lacions de detecció d'incendis convencionals són concebudes per a una màxima durada i mínim manteniment. 
  • Quan un d'aquests detectors entra en alarma, es produeix un avís lluminós i acústic. Són les típiques sirenes que alerten d'un foc. 
  • Aquests sistemes de detecció compten amb uns circuits de notificació que tenen una potència de 24 volts, que serveixen per accionar les sirenes o d'altres sistemes d'alarma com campanes o relès.