INSTAL·LACIONS CONVENCIONALS

Aquí tens una descripció breu dels sistemes d'alarma contraincendi convencionals:


· Detecció Convencional:

Utilitzen sensors convencionals de fum i calor per detectar la presència d'incendi.

La detecció és bàsicament binària: s'activa o no s'activa en funció dels nivells detectats.


· Centrals de Control:

Les centrals de control agrupen els dispositius de detecció en zones predeterminades.

Indiquen la zona en què s'ha detectat l'incendi, però no donen informació detallada sobre la intensitat de la detecció.


· Alerta i Notificació:

En cas de detecció d'incendi, es disparen alarmes sonores i, en alguns casos, llums estroboscòpiques.

La notificació d'incendi és general i no proporciona informació detallada sobre la ubicació exacta.


· Zonificació Limitada:

Divideixen l'àrea protegida en zones, però les zones poden ser àmplies i abastar diversos espais.

Limitacions en la precisió per identificar la ubicació exacta d'un possible incendi.


· Monitoratge Bàsic:

El monitoratge es centra en la detecció d'incendis, sense proporcionar molta informació detallada sobre l'estat del sistema o els sensors.


· Interfície Simplificada:

Solen tenir una interfície d'usuari senzilla que indica l'estat general del sistema i la zona afectada.


· Integració Bàsica amb Altres Sistemes:

La integració amb altres sistemes de seguretat pot ser limitada.

La coordinació amb altres dispositius pot ser més rudimentària en comparació amb els sistemes analògics o intel·ligents.


Els sistemes d'alarma contraincendi convencionals són una opció més accessible i fàcil de gestionar, adequada per a instal·lacions més petites o amb necessitats de seguretat més simples. Tot i així, ofereixen una protecció efectiva contra incendis al proporcionar una resposta immediata i notificacions sonores en cas de detecció.