INSTAL·LACIONS ANALÒGIQUES


INSTAL·LACIONS ANALÒGIQUES

DISPOSITIUS DE DETECCIÓ ANALÒGICA. Aquests sistemes requereixen d'una instal·lació molt més complexa que els convencionals. La principal característica és que el sistema analògic, també conegut com intel·ligent, reconeix cada un dels polsadors, detectors o mòduls que l'integren. D'aquesta manera, quan sona una alarma, indiquen el punt exacte on es produeix. Aquests tipus de sistema de detecció són molt adequats per a grans edificis, com hospitals, hotels, col·legis, etc. A més, la detecció analògica també permet el control d'elements d'altres instal·lacions que s'utilitzin per a l'evacuació de la instal·lació, com poden ser les portes tallafocs.