INSTAL·LACIONS ANALÒGIQUES

DISPOSITIUS DE DETECCIÓ ANALÒGICA. 

  • Aquests sistemes requereixen d'una instal·lació molt més complexa que els convencionals. 
  • La principal característica és que el sistema analògic, també conegut com intel·ligent, reconeix cada un dels polsadors, detectors o mòduls que l'integren. D'aquesta manera, quan sona una alarma, indiquen el punt exacte on es produeix. 
  • Aquests tipus de sistema de detecció són molt adequats per a grans edificis, com hospitals, hotels, col·legis, etc. A més, la detecció analògica també permet el control d'elements d'altres instal·lacions que s'utilitzin per a l'evacuació de la instal·lació, com poden ser les portes tallafocs.