EXTINTORS

Extintors de pols: és el més comú i és indicat per als tipus A, B i C. Donades les múltiples aplicacions d'aquests extintors, són una magnífica protecció per als habitatges, oficines i empreses. 

Extintors de CO2: aquests tipus d'extintors són aptes per a focs de tipus A, B i C. Com que es tracta d'un extintor net, resulta ideal per a maquinària delicada i equipaments elèctrics. No obstant això, cal tenir en compte que es tracta d'un element químic i que, per tant, per evitar intoxicacions, és molt important sortir immediatament del lloc quan s'hagi extingit el foc. 

Extintors per focs especials: aquests són els únics que es poden utilitzar per sufocar focs de classe D. Actuen en general per sufocació i alguns també absorbeixen la calor actuant per refredament al mateix temps que per sufocació.

Extintors d'aigua: són apropiats per extingir focs de tipus A, és a dir, tots aquells produïts per la combustió d'elements sòlids. El poder de l'aigua, com a element extintor, es deu a la seva gran capacitat per absorbir la calor, aconseguint així reduir-lo més de pressa del que el foc és capaç de regenerar-se. A l'hora d'utilitzar-lo, és molt important revisar l'entorn i no utilitzar-lo en llocs on hi hagi electricitat o un corrent elèctric per evitar el risc d'electrocució.