EXTINCIÓ

A Adeur Seguretat donem solucions de prevenció i control d'incendis mitjançant la instal·lació, manteniment i serveis relacionats amb les boces de incendi equipades

 1. Instal·lació de BIE:

  • Instal·lació professional de BIEs en llocs estratègics, com edificis comercials, industrials o residencials, assegurant cobertura adequada.
 2. Manteniment Preventiu:

  • Serveis de manteniment periòdic per garantir que les BIEs estiguin operatives en tot moment.
  • Verificacions les connexions, el bon estat dels components i la pressió adequada de l'aigua.
 3. Inspeccions Normatives:

  • Revisions regulars per assegurar-se que les BIEs compleixin amb les normatives de seguretat i prevenció d'incendis.
 4. Serveis d'Assessorament en Prevenció:

  • Assessorem els clients sobre les millors pràctiques en matèria de prevenció d'incendis i l'ubicació estratègica de les BIEs.
 5. Cumpliment de Normatives:

  • Garantim que les BIEs i les instal·lacions compleixin amb les normatives locals i nacionals de seguretat contra incendis.
 6. Serveis Personalitzats:

  • Adaptem a les necessitats específiques dels clients, oferint solucions que s'ajustin als requisits del seu entorn.

Adeur Seguretat té com a objectiu proporcionar solucions integrals per a la prevenció i control d'incendis, garantint que les BIEs siguin operatives i eficaces en situacions d'emergència per protegir vides i béns materials.