EXTINCIÓ
  • BIE són Boques d'Incendi Equipades.
  • Són equips de material antiincendi fixos que s'ancoren a la paret i es connecten a una presa d'aigua.
  • Són armaris que tenen mànega i vidre que es trenca fàcilment per poder activar el mecanisme d'extinció d'incendis.
  • Les BIE són ideals per a petits incendis. Ataca els focs als seus inicis.
  • Si l'incendi està molt avançat, no ens hem d'enfrontar amb aquest equipament.
  • Per a incendis grans s'usaran equips d'emergència hidratants i especialitzats.