Sistema de càmeres IP WIFI

CÀMERES IP WIFIAvantatges de les càmeres de seguretat sense fils. 

  1. Estalvi de costos en instal·lació: al funcionar mitjançant connexió sense fils, l'estalvi de costos en cablejat i canalització és molt alt (sempre que tinguin accés a un punt d'alimentació). 
  2. Fàcil i neta instal·lació: es poden instal·lar de forma ràpida i senzilla sense necessitat d'obra. Flexibilitat en la ubicació: al no necessitar cable, poden instal·lar-se amb molta facilitat on es requereixi. Si un cop instal·lades cal modificar la ubicació, es pot fer de forma ràpida i senzilla, només cal traslladar-les a un altre espai amb cobertura wifi i corrent. 
  3. Els talls de cables o altres manipulacions en un sistema complex de videovigilància poden ser un autèntic maldecap per a la seva reparació. 
  4. En un sistema de videovigilància sense fil només tindrem dos elements, emissor i receptor, per tant, localitzarem ràpidament els possibles problemes existents.