Sistema de càmeres Analògiques


  • Les càmeres de vigilància i seguretat analògiques s'han d'instal·lar mitjançant cablejat. 
  • A més d'estar connectades a una font d'alimentació, s'han de connectar també a un vídeo-gravador que reculli les imatges i permeti visualitzar-les per un monitor. 
  • Aquest mateix vídeo-gravador converteix el senyal analògic a digital, connectant-se a un router de manera que puguin visualitzar-se les imatges a través, per exemple, d'un telèfon mòbil, tablet o PC. 
  • Dins de les càmeres analògiques trobem una important varietat d'opcions.