CONTROL D'ACCESSOS AMB TERMOPILA


CONTROL D'ACCESSOS AMB TERMOPILA


Control d'accessos amb termopila. Detecta si la persona té febre o no duu mascareta. Dona avís per veu i pot bloquejar torn o fer un avís sonor amb una sirena.